↑ Return to Sisteme de Supraveghere

Sisteme de monitorizare a infrastructurilor strategice

Protecţia infrastructurii strategice se  realizeaza prin:

 • Identificarea elementelor critice de infrastructură ;
 • Analiza şi evaluarea vulnerabilităţii şi a factorilor de risc ;
 • Pregătirea pentru tratarea situaţiilor de urgenţă, reacţie şi intervenţie ;
 • Monitorizarea continuă a stării elementelor critice de infrastructură ;
 • Detecţia stărilor cu caracter de situaţie de urgenţă ;
 • Avertizarea şi alarmarea, informarea continuă ;
 • Reacţia şi intervenţia pentru minimizarea efectelor situaţiei de urgenţă ;
 • Gestiunea complexă a situaţiilor de urgenţă.

Exemple de elemente critice de infrastructură:

Construcţii pentru transporturi;

 • Coridoare de transport multimodal : rutier, feroviar ;
 • Lucrări de artă : poduri, tunele, viaducte etc. ;

Noduri de interconectare multimodale ;

Construcţii pentru energie;

 • Construcţii pentru hidroenergetică : baraje, apeducte, centrale electrice etc.

Sisteme de monitorizare automată

Colectarea automată continuă a datelor referitoare la valorile parametrilor elementelor de infrastructură :

 • Valori ale parametrilor statici (deplasări liniare, deplasări unghiulare / rotaţii, forţe / sarcini, tensiuni / presiuni, nivele de apă / pânza freatică, temperaturi etc.)
 • Valori ale parametrilor dinamici (acceleraţii liniare, acceleraţii unghiulare, frecvenţe de vibraţie / oscilaţie, debite de apă, debite de precipitaţii etc.)
 • Urmărirea continuă a comportării în timp a infrastructurii strategice, în special în timpul şi după producerea evenimentelor naturale (inundaţii, alunecări de teren, seisme etc.);

Interpretarea datelor colectate

 • Procesarea matematică a înregistrărilor / determinărilor practice, generate de exploatarea în condiţii diverse a elementelor de infrastructură ;
 • Corelarea datelor provenite din determinări sistematice ;
 • Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a evenimentelor naturale / acţiunilor seismice care pot afecta elementele de infrastructură :
 • Baraje, fundaţii, lacuri de acumulare, tunele, poduri, viaducte etc.
 • Predicţia evoluţiei structurale a acestora ;
 • Îmbunătăţirea procedurilor de proiectare / execuţie / exploatare / operare / mentenanţă a elementelor de infrastructură.