↑ Return to Telemetrie si Control

SCADA

Sisteme SCADA (supervisory control and data acquisition)

Avantaje economice şi operaţionale determinate de sistemele SCADA

Avantaje economice:

  • Reducerea pierderilor în sistem,
  • Reducerea costurilor cu forţa de muncă
  • Reducerea costurilor de capital prin utilizarea eficientă a resurselor,

Avantaje operaţionale:

  • Fiabilitate şi calitate mult îmbunătăţite pentru serviciile furnizate,
  • Reducerea activităţilor de mentenanţă necesare,
  • Utilizarea mai bună a forţei de muncă,
  • Informaţii tehnice şi de planificare mult îmbunătăţite

Tipuri de intrări şi ieşiri:

  • Intrări digitale/de stare: nivelul min/max, starea vanelor, starea pompelor etc.
  • Ieşiri digitale/de comandă: funcţionarea pompei (ON/OFF), poziţia vanelor (închisă/deschisă),
  • Intrări analogice: nivelul sau presiunea în bazine/rezervoare, poziţii intermediare ale vanelor,
  • Ieşiri analogice: comanda continuă a vanelor,
  • Interfaţă cu senzori inteligenţi prin RS-485 (monitorizarea parametrilor de energie electrică, a temperaturii etc.)

 SCADA bazată pe comunicaţii radio este singura soluţie eficientă din punct de vedere tehnico-economic:

  • În amplasamente situate la distanţă şi nedeservite de către operatori, cu acces dificil pentru operare şi mentenanţă.
  • În cazul în care sistemul este format dintr-un număr foarte mare de staţii, care ridică probleme în cazul unor modificări de aplicaţii, de configuraţie, de parametri sau atunci când este necesară diagnoza hardware sau software pe fiecare staţie.
  • În cazul în care staţia este amplasată în condiţii dificile (gamă extinsă de temperaturi, umiditate ridicată, mediu acid etc.).
  • Sistemul SCADA poate fi configurat să transmită mesaje de tip text (SMS) către terminalele Tetra (portabile sau mobile)