↑ Return to Telemetrie si Control

SCADA

Sisteme SCADA (supervisory control and data acquisition)

Avantaje economice şi operaţionale determinate de sistemele SCADA

Avantaje economice:

 • Reducerea pierderilor în sistem,
 • Reducerea costurilor cu forţa de muncă
 • Reducerea costurilor de capital prin utilizarea eficientă a resurselor,

Avantaje operaţionale:

 • Fiabilitate şi calitate mult îmbunătăţite pentru serviciile furnizate,
 • Reducerea activităţilor de mentenanţă necesare,
 • Utilizarea mai bună a forţei de muncă,
 • Informaţii tehnice şi de planificare mult îmbunătăţite

Tipuri de intrări şi ieşiri:

 • Intrări digitale/de stare: nivelul min/max, starea vanelor, starea pompelor etc.
 • Ieşiri digitale/de comandă: funcţionarea pompei (ON/OFF), poziţia vanelor (închisă/deschisă),
 • Intrări analogice: nivelul sau presiunea în bazine/rezervoare, poziţii intermediare ale vanelor,
 • Ieşiri analogice: comanda continuă a vanelor,
 • Interfaţă cu senzori inteligenţi prin RS-485 (monitorizarea parametrilor de energie electrică, a temperaturii etc.)

 SCADA bazată pe comunicaţii radio este singura soluţie eficientă din punct de vedere tehnico-economic:

 • În amplasamente situate la distanţă şi nedeservite de către operatori, cu acces dificil pentru operare şi mentenanţă.
 • În cazul în care sistemul este format dintr-un număr foarte mare de staţii, care ridică probleme în cazul unor modificări de aplicaţii, de configuraţie, de parametri sau atunci când este necesară diagnoza hardware sau software pe fiecare staţie.
 • În cazul în care staţia este amplasată în condiţii dificile (gamă extinsă de temperaturi, umiditate ridicată, mediu acid etc.).
 • Sistemul SCADA poate fi configurat să transmită mesaje de tip text (SMS) către terminalele Tetra (portabile sau mobile)